Πως να κάνετε ένα child theme (θυγατρικό θέμα) στο WordPress

Published on  by Gearloose ‐ In  ‐ Reading time: less than a minute
Πως να κάνετε ένα child theme (θυγατρικό θέμα) στο WordPress

Το WordPress επιτρέπει την δημιουργία child theme (θυγατρικό θέμα), πολύ εύκολα και χωρίς την ανάγκη κάποιου πρόσθετου.

Τα πλεονεκτήματα των child theme συνοψίζονται στα παρακάτω:

  • Αλλαγές στον σχεδιασμό, χωρίς να επηρεάζεται ο κώδικας του αρχικού θέματος (parental theme)
  • Πιο εύκολη ενημέρωση χωρίς τον κίνδυνο να χαθούν οι αλλαγές με την επόμενη ενημέρωση
  • Αντιγραφή όλων των λειτουργιών του γονικού θέματος, με δυνατότητα απενεργοποίησης των λειτουργιών που δεν είναι επιθυμητές

Σε αυτό το παράδειγμα, θα βασιστούμε στο δωρεάν θέμα Twenty Thirteen της WordPress.
Αρχικά, δημιουργήστε έναν νέο φάκελο μέσα στον φάκελο που βρίσκονται τα θέματα του WordPress (wp-content/themes). Εκεί θα πρέπει να βρίσκεται ήδη το γονικό θέμα που θέλετε να κάνετε θυγατρικό του.

Θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο όνομα του φακέλου που θα δημιουργήσετε, καθώς θα πρέπει να έχει ακριβώς την ίδια ονομασία με το γονικό, με την προσθήκη "-child". Πχ:

theme-folder-child

Τώρα στον φάκελο που μόλις δημιουργήσατε, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο με όνομα style.css. Αυτό το αρχείο απαιτείται και χωρίς αυτό δεν θα λειτουργήσει το θυγατρικό σας θέμα.

Ανοίξτε το αρχείο αυτό και προσθέστε τα παρακάτω. Σημειώστε ότι τα παρακάτω ισχύουν για το Twenty Thirteen θέμα. Θα πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που αντιστοιχούν στο θέμα που επιλέξατε (είναι μαυρισμένα τα σημεία αυτά):


/
Theme Name: Twenty Thirteen Child
Theme URI: http://wordpress.org/themes/twentythirteen
Description: Twenty Thirteen Child Theme
Author: LazyTech
Author URI: https://homebrewgr.info
Template: twentythirteen
Version: 1.0
/
/ -----Όποιες τροποποιήσεις του θέματος ξεκινούν εδώ :) ----- /

Θυμηθείτε να αλλάξετε την γραμμή Template, ώστε να δώσετε στο WordPress να καταλάβει πιο θέμα θέλετε να αντιγράψετε και πιο κώδικα css να φορτώσει. Το WordPress θα φορτώσει αυτόματα το γονικό css αρχείο, χωρίς να χρειάζεται κάτι άλλο.

Πλέον είστε έτοιμοι να ενεργοποιήσετε το θέμα σας, πηγαίνοντας στην διαχείριση και μετά Εμφάνιση--->Θέματα. Εκεί επιλέξτε το θέμα που μόλις δημιουργήσατε.

Τροποποίηση των CSS του θέματος σας

Το θέμα σας είναι έτοιμο και λειτουργεί κανονικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να κάνετε κάποιες αλλαγές σε αυτό. Σημειώστε ότι οι αλλαγές που θα κάνετε στο θυγατρικό θέμα, δεν πρόκειται να χαθούν από τυχών αναβαθμίσεις του γονικού θέματος.

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να προσθέσετε τον κώδικα css της επιλογής σας. Επειδή ο πρώτος τρόπος απαιτεί κάποιες γνώσεις, θα ασχοληθούμε με τον δεύτερο που είναι και ο πιο απλός.

Οτιδήποτε θελήσετε να κάνετε στο αρχείο css, θα πρέπει να μπει αμέσως μετά την γραμμή:

/ -----Όποιες τροποποιήσεις του θέματος ξεκινούν εδώ :) ----- /

Τροποποίση του αρχείου functions.php

Το αρχείο functions.php, αποθηκεύονται συνήθως οι συναρτήσεις - λειτουργίες του θέματος. Εάν πιστεύετε ότι το χρειάζεστε, δημιουργήστε ένα νέο αρχείο με όνομα functions.php στον φάκελο του υποθέματος σας. Στο αρχείο αυτό, μπορείτε να προσθέσετε μεταβλητές που απενεργοποιούν λειτουργίες του γονικού θέματος ή να ορίσετε εκ νέου τις λειτουργίες του.

Τροποποίηση των php αρχείων του θέματος

To θυγατρικό θέμα μπορεί να αλλάξει και την εμφάνιση του γονικού θέματος. Για να γίνει αυτό, αντιγράψτε τα αρχεία που θέλετε να αλλάξετε, στον φάκελο του θυγατρικού θέματος. Πλέον το WordPress αγνοεί τα αρχεία που βρίσκονται στο γονικό θέμα και φορτώνει τα αρχεία που προσθέσατε το θυγατρικό θέμα.

Αν για παράδειγμα θέλετε να αλλάξετε κάτι στο αρχείο footer.php, απλός αντιγράψτε το αρχείο αυτό στον φάκελο του θυγατρικού σας θέματος, επεξεργαστείτε το με έναν επεξεργαστή κειμένου της επιλογής σας και πλέον οι αλλαγές είναι σε ισχύ.

Μπορείτε και να σβήσετε το αρχείο αυτό (στο θυγατρικό θέμα), το WordPress θα το φορτώσει από το γονικό.

0 Comments

Related Posts

Top