Πως να έχετε Widget με τα πρόσφατα σχόλια στο Blogger

Πως να έχετε Widget με τα πρόσφατα σχόλια στο Blogger
14/12/2014 11:41:00

Σε αντίθεση με το WordPress, το Blogger δεν έχει την ποσότητα των Widgets, όπως για παράδειγμα τα πρόσφατα σχόλια του blog.

Ωστόσο μας επιτρέπει να τρέξουμε JavaScript στα Widget, κάτι που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε για να ενεργοποιήσουμε αυτήν την δυνατότητα.

How to

1.Πηγαίνετε στο Dashboard του Blogger και από εκεί Layout > Page Element > Add a Gadget > HTML/JavaScript.

Πως να έχετε Widget με τα πρόσφατα σχόλια στο Blogger 1
  1. Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα και βάλτε τον στο ανάλογο πεδίο του Widget.