Πως να έχετε Widget με τα πρόσφατα σχόλια στο Blogger

Published on  by Gearloose ‐ In  ‐ Reading time: less than a minute
Πως να έχετε Widget με τα πρόσφατα σχόλια στο Blogger

Σε αντίθεση με το WordPress, το Blogger δεν έχει την ποσότητα των Widgets, όπως για παράδειγμα τα πρόσφατα σχόλια του blog.

Ωστόσο μας επιτρέπει να τρέξουμε JavaScript στα Widget, κάτι που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε για να ενεργοποιήσουμε αυτήν την δυνατότητα.

How to

1.Πηγαίνετε στο Dashboard του Blogger και από εκεί Layout > Page Element > Add a Gadget > HTML/JavaScript.

Πως να έχετε Widget με τα πρόσφατα σχόλια στο Blogger 1
  1. Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα και βάλτε τον στο ανάλογο πεδίο του Widget.loading

Related Posts

Top