Πως να αυξήσετε το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος συνημμένων αρχείων στο WordPress

Published on  by Gearloose ‐ In  ‐ Reading time: less than a minute
Πως να αυξήσετε το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος συνημμένων αρχείων στο WordPress

Σε μερικούς servers, ιδιαίτερα στους shared, το μέγιστο μέγεθος αρχείων που μπορείς να ανεβάσεις είναι ορισμένες φορές πολύ μικρό (πολλές φορές είναι περίπου 2Mb), με αποτέλεσμα πολλά αρχεία να είναι πολύ μεγάλα και να μην τα ανεβάζει το WordPress.

Πως να αυξήσετε το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος συνημμένων αρχείων στο WordPress 1

Αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα είτε με κάποιες φωτογραφίες μεγάλης ανάλυσης, είτε με το bavkup-αρχείο xml όπου πολλές φορές ξεπερνά κατά πολύ το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος. Το πρόβλημα λύνεται πολύ εύκολα με τρεις τρόπους.

Ο παρακάτω τρόπος γίνεται με το php.ini και είναι ο πιο δύσκολος, μιας και δεν επιτρέπουν όλοι οι πάροχοι την πρόσβαση στο αρχείο php.ini. Αν ωστόσο έχετε πρόσβαση σε αυτό, βρείτε και αλλάξτε τα παρακάτω πεδία με τις παρακάτω τιμές.

upload_max_filesize = 64M
post_max_size = 64M
max_execution_time = 300

Ο επόμενος τρόπος είναι πιο εύκολος, όπου το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να επεξεργαστείτε το αρχείο "functions.php" (βρίσκεται στον φάκελο του θέματος που χρησιμοποιείτε) και να βάλετε τις παρακάτω εντολές. Να θυμάστε ότι τα παρακάτω θα παραμένουν ενεργά όσο χρησιμοποιείτε το θέμα του αρχείου που επεξεργαστήκατε.

@ini_set( 'upload_max_size' , '64M' );
@ini_set( 'post_max_size', '64M');
@ini_set( 'max_execution_time', '300' );

Και ο 3ος τρόπος είναι εξίσου απλός και δεν περιορίζεται σε κάποιο αρχείο θέματος αλλά σε όλο το wordpress. Ανοίξτε το αρχείο ".htaccess" με έναν επεξεργαστή κειμένου (αν δεν υπάρχει θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα) και βάλτε τις παρακάτω εντολές.

php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 64M
php_value max_execution_time 300

Ανεβάστε τα στον server και όταν ξανά φορτώσετε την σελίδα που θέλατε να ανεβάσετε κάποιο αρχείο, θα δείτε τις νέες αλλαγές. Η εντολή "max_execution_time" αφορά τον χρόνο που θέλουμε να εκτελείτε το πρόγραμμα ώστε να μην τερματίσει όταν ανεβάζουμε μεγάλα αρχεία.

Πως να αυξήσετε το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος συνημμένων αρχείων στο WordPress 2

0 Comments

Related Posts

Top