Σε αντίθεση με το WordPress, το Blogger δεν έχει την ποσότητα των Widgets, όπως για παράδειγμα τα πρόσφατα σχόλια του blog.

Ωστόσο μας επιτρέπει να τρέξουμε JavaScript στα Widget, κάτι που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε για να ενεργοποιήσουμε αυτήν την δυνατότητα.

How to

1.Πηγαίνετε στο Dashboard του Blogger και από εκεί Layout > Page Element > Add a Gadget > HTML/JavaScript.

Πως να έχετε Widget με τα πρόσφατα σχόλια στο Blogger 1
  1. Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα και βάλτε τον στο ανάλογο πεδίο του Widget.3. Αλλάξτε το σημείο που λέει "YourBlog.blogspot.com" με την διεύθυνση του δικού σας ιστολογίου. Για παράδειγμα, στο δικό μου, έγινε lazytek.blogspot.com.

4. Αποθηκεύστε το Widget και επισκευτείτε το blog σας. Θα σας εμφανίσει τα τελευταία 5 σχόλια.

Μπορείτε επίσης να κάνετε και κάποιες αλλαγές και ρυθμίσεις.

Αριθμός σχολίων

Αν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό των σχολίων που εμφανίζονται στο Widget, βρείτε το σημείο που λέει a_rc=5 και αλλάξτε τον αριθμό σε ότι θέλετε.

a_rc=5;var m_rc=false;var n_rc=true;var

Αριθμός χαρακτήρων

Οι βασικές ρυθμίσεις του κώδικα είναι για να εμφανίζει max 100 χαρακτήρες από κάθε σχόλιο. Αν θέλετε τώρα να το αλλάξετε αυτό, απλώς αλλάξτε τον αριθμό που θα βρείτε στο σημείο var o_rc=100. Αν το βάλετε 0, τότε δεν θα εμφανίζει καθόλου το σχόλιο, πχ var o_rc=0.

n_rc=true;var o_rc=100;

*Συνιστώμενες ρυθμίσεις: 50 ως 100 χαρακτήρες.

Ημερομηνία σχολίων

Βάζοντας τον παραπάνω κώδικα, στα σχόλια δεν θα εμφανίζεται η ημερομηνία. Για να το αλλάξετε αυτό, βρείτε το σημείο "var m_rc=false" και αλλάξτε το false σε true.

a_rc=5;var m_rc=false;var n_rc=true;var

296 Reads | Added:14/12/2014

Leave a Reply

Your email address will not be published.