Επεξεργασία με το φίλτρο Camera Raw: SpirosK's PhEdiBits S1E12 (#12)

28/04/2019 0 comments 131 Reads

photoshop #μαθήματαPhotoshop #phedibits

Στο δωδέκατο επεισόδιο των PhEditBits του SpirosK, βλέπουμε πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε μια εικόνα με το φίλτρο Camera Raw του Adobe Photoshop. Αν και αρχικά δημιουργήθηκε για την εισαγωγή RAW αρχείων (ψηφιακών αρνητικών) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλά περισσότερα.

Αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που θα θέλατε να δείτε στο μέλλον αφήστε ένα σχόλιο από κάτω.

Η φωτογραφία στο βίντεο είναι δικιά μου με το μοντέλο:
Galini ().

Music: http://www.bensound.com/royalty-free-music