Το νέο Update για το Crysis Remastered του Nintendo Switch φέρνει βελτιώσεις

30/09/2020 0 comments 109 Reads

Το πρόσφατο update v1.4 του Crysis Remastered για το Nintendo Switch, προσφέρει βελτιώσεις στην απόδοση του παιχνιδιού και στον ήχο παράλληλα με πολλές διορθώσεις σφαλμάτων.

Σύμφωνα με την ομάδα της Crysis, η νέα ενημερωμένη έκδοση διορθώνει πολλά προβλήματα που παρουσιάζονται στο παιχνίδι στην υβριδική πλατφόρμα της Nintendo και διορθώνει επίσης ορισμένα σφάλματα με τα φωνητικά και τους υπότιτλους. Επιπλέον, η ενημέρωση θα διορθώσει και το πρόβλημα με το γυροσκόπιο, το οποίο όταν χρησίμευε για να στοχεύσει, σε ορισμένες περιπτώσεις κόλλαγε.

Παρακάτω παραθέτω τις επίσημες αλλαγές για αυτήν την ενημέρωση, όπως παρέχονται από την Crytek.

Crysis Remastered Nintendo Switch Update 1.4

General Changes

​- Improvements made to Audio.

 • Improvements made to game Performance.

Bug Fixes

​- Fixed multiple game crashes.

 • Fixed a bug where a huge alien structure was floating mid-air at the beach.
 • Fixed an issue that caused Gyroscope aiming to get stuck sometimes.
 • Fixed an issue where the Audio synchronization during cutscenes was broken, after attaching/de-attaching joy-cons.
 • Fixed an issue that caused NPC faces to be too dark during several cutscenes.
 • Fixed an issue where some distant vegetation was glitching while using binoculars.
 • Fixed issues with Psycho's mouth movements while other NPC speaks. (Recovery-village)
 • Fixed a bug where occasionally the carrier's elevator could not be activated during the main objective. (Fleet - Reckoning)
 • Fixed sound attenuation issues working inside building, even when they have been destroyed.
 • Fixed a bug where corpses appeared dark after being thrown.
 • Fixed a bug where General Kyong teleported with graphical artifacts. (Mine - Awakening)
 • Fixed a bug where the HUD did not reload immediately after skipping the cutscene with General Kyong.
 • Fixed wrong timing of the video played during the videoconference cutscene. (Rescue - Relic)
 • Fixed an issue where broken glass would disappear, if player broke another glass. (Exodus - Sphere)
 • Fixed a bug where VOs and subtitles were missing during dialogues with Psycho. (Reckoning-fleet)