Καθαρισμός προσωρινής μνήμης DNS

~1 minute Read

Ο DNS server είναι στην ουσία η αντιστοιχία μιας IP με ένα domain. Όταν ένας υπολογιστής συνδέεται για πρώτη φορά στο internet, αποθηκεύει τις IP που επισκέπτεσαι στην cache του, ώστε να μην χρειάζεται να την αναζητά κάθε φορά.

Ωστόσο υπάρχουν στιγμές που πρέπει να καθαρίσεις αυτήν την cache, όπως πχ όταν έχεις πρόβλημα να μπεις σε κάποιες σελίδες, οι οποίες μπορεί να άλλαξαν server (και άρα IP), αφού τις είχες ήδη επισκεφτεί (και μπήκαν ήδη στην cache με το παλιό τους IP).

Η βασική εντολή είναι η ipconfig /flushdns για να καθαρίζει η cache, έτσι ώστε ο υπολογιστής να αναζητήσει ξανά το DNS και να το βάλει στην cache.

Ανοίγουμε ένα νέο παράθυρο command line (πατώντας Win+X και επιλέγοντας το Command Prompt να τρέξει σαν Admin) και πληκτρολογούμε την παρακάτω εντολή:ipconfig /flushdns και πατάμε Enter.

Ωστόσο, ορισμένες φορές αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό, οπότε θα χρειαστεί να πληκτρολογήσουμε μερικές επιπλέον εντολές εκτός από την ipconfig /flushdns (τις γράφουμε χωρίς τα ""): "ipconfig /registerdns" και πατάμε Enter. "ipconfig /release" και πατάμε Enter. "ipconfig /renew" και πατάμε Enter. "netsh winsock reset" και πατάμε Enter.

Κάνουμε έπειτα επανεκκίνηση τον υπολογιστή και το Router μας.